ผู้สูงอายุกับการออกกำลังกาย | ความรู้ในการดูแลสุขภาพ

คุณกำลังพยายามค้นหาเกี่ยวกับหัวข้อ ผู้สูงอายุกับการออกกำลังกาย? Leather20 นำเสนอเนื้อหาทันทีในหัวข้อของ ผู้สูงอายุกับการออกกำลังกาย ในโพสต์ด้านล่าง.

ผู้สูงอายุกับการออกกำลังกาย.

[button color=”primary” size=”small” link=”#” icon=”” target=”false” nofollow=”true”]ดูรายละเอียดในวิดีโอด้านล่าง[/button]

รูปภาพธีมการ ออกกำลัง กาย ของ ผู้ สูงอายุจัดทำโดย Leather20.

ผู้สูงอายุกับการออกกำลังกาย
ผู้สูงอายุกับการออกกำลังกาย

ดูบทความเพิ่มเติมที่นี่: https://leather20.com/health/|ดูความรู้การวาดภาพได้ที่นี่.

See also  รับสมัคร ดูแลผู้สูงอายุ รายได้ 40000++ บาท ไม่รวม OT มีทุนการศึกษาให้ รับ 30 อัตรา | ความรู้ในการดูแลสุขภาพ

ดูหัวข้อผู้สูงอายุกับการออกกำลังกาย.

วัยสูงอายุ เป็นวัยที่ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมีการเสื่อมสภาพ เนื่องจากร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งยังพบว่าบางรายมีปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตใจร่วมด้วย ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา สามารถป้องกันได้ด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งต้องกระทำอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือปัญหาอื่นที่เกี่ยวกับสุขภาพ ก่อนออกกำลังกายอาจต้องปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ก่อน ในกรณีที่ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว

การออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ช่วยชะลอความเสื่อมของระบบต่าง ๆ ทั้งยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานให้กับกล้ามเนื้อ ควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ ให้มีความสมดุล ในบางครั้งยังช่วยให้ผู้สูงอายุได้เข้าสังคม กรณีออกกำลังกายนอกบ้าน จึงเป็นผลดีต่อสภาพจิตใจโดยตรง ประโยชน์ของการออกกำลังกายมีอยู่หลากหลาย

การออกกําลังกายเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้สูงอายุผลดีของการออกกําลังกายคือลดปัจจัยเสียงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด เพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนือและข้อส่งเสริมการลดนําหนัก เพิมความสามารถในการทํางานส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึน วิธีการออกกําลังกายให้ได้ผลดีนันผู้สูงอายุควรทราบหลักการออกกําลังกายทีถูกต้องได้แก่ การปฏิบัติตนทีถูกต้องในการออกกําลังกาย การเลือกวิธีการออกกําลังกายทีเหมาะสมกับตนเอง

See also  การส่งเสริมสุขภาพจิต | ความรู้ในการดูแลสุขภาพ

ข้อพึงระวังในการออกกําลังกายและโรคประจําตัวทีเป็นข้อห้ามในการออกกําลังกายหลักการออกกําลังกายในผู้สูงอายุผู้สูงอายุควรออกกําลังกายอย่างต่อเนืองนานประมาณ 30-45 นาที แต่ควรเริมต้นด้วยเวลาน้อยๆก่อน แล้วค่อยๆเพิมเวลาการออกกําลังตามทีกำหนด

กิจกรรมการออกกําล้งกายอาจจะเป็นการเคลือนไหวร่างกายทุกรุปแบบ เช่น เดิน วิงเหยาะๆ ถีบจักรยาน ว่ายนํา พายเรือ ตีกอล์ฟทํางานบ้าน เดินขึนบันได จ่ายกับข้าว เต้นรํา เลียงเด็ก ถ้าทําต่อเนืองในระยะเวลานานเพียงพอก็นับเป็นการออกกําลังกายผู้ทีออกกําลังกายจะต้องประยุกต์รูปแบบการออกกําลังกายให้เหมาะสมกับตนเอง

การออกกําลังกายจะต้องไม่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกาย การออกกําลังกายทีดีควรทีจะให้ความเพลิดเพลินหรือทําให้รู้สึกสนุกกับการออกกําลังกายชนิดนัน ดังนันการออกกําลังกายทีดีควรเป็นแบบทีผู้ทีต้องการออกกําลังกายชอบและเป็นกิจกรรมทีเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้นั้น

ก่อนการออกกำลังกายผู้สูงอายุควรสำรวจสภาพร่างกายของตนเองให้ดีก่อน หากมีโรคประจำตัวควรพบแพทย์เจ้าของไข้เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่เหมาะสม เพราะบางโรคอาจกำเริบได้เมื่อออกกำลังกาย เช่น โรคความดันโลหิต ที่อาจเพิ่มสูงขึ้นเมื่อออกกำลังกาย จึงต้องควบคุมความดันให้อยู่ในระดับปกติก่อน จึงจะเหมาะสมต่อการออกกำลังกาย นอกจากนี้ผู้สูงอายุควรออกกำลังกายด้วยท่าง่าย ๆ เพื่อป้องกันอันตราย การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

See also  รายการ 5 นาทีกับแพทย์ธรรมศาสตร์ ตอน "การออกกำลังกายเท้า สำหรับผู้เป็นเบาหวาน" | ความรู้ในการดูแลสุขภาพ

กล่าวโดยสรุปการการออกกําลังกายถือเป็นพฤติกรรมสุขภาพที่สําคัญของผู้สูงอายุ การออกกําลังกายเป็นประจําจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีร่างกายแข็งแรง และยังสามารถช่วยป้ องกันการเกิดโรคต่างๆได้อีกด้วย ผู้สูงอายุควรเลือกประเภทของการออกกําลังกายทีเหมาะสมกับตนเอง โดยพึงระวังโรคประจําตัวทีเป็นข้อห้ามในการออกกําลังกาย การออกกําลังกายทีดีควรกระทําอย่างสมําเสมอและและไม่ควรหักโหมจนเกินไป เพือทีจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ…

https://leather20.com/ หวังว่า ข้อมูล เกี่ยวกับ การ ออกกำลัง กาย ของ ผู้ สูงอายุ ที่เรานำเสนอจะ นำมาซึ่งมูลค่ามากมาย สำหรับคุณ.

ดูว่าผู้คนกำลังมองหาอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ผู้สูงอายุกับการออกกำลังกาย.

การ ออกกำลัง กาย ของ ผู้ สูงอายุ

พะเยา,เชียงราย,แพร่,น่าน

#ผสงอายกบการออกกำลงกาย

ผู้สูงอายุกับการออกกำลังกาย.

Leave a Comment