นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Leather20.com เราขอประกาศนโยบายบนเว็บไซต์ของ บริษัท เพื่อรักษาความลับของข้อมูลลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่เคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท ดังต่อไปนี้
สื่อสารกับลูกค้า
ในเว็บไซต์ Leather20.com จะติดต่อคุณทางอีเมลและโทรศัพท์เท่านั้นซึ่งจะพิจารณาติดต่อทางอีเมลก่อนที่หัวเรื่องของอีเมลจะแจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์ของการติดต่อทั้งหมด หากคุณต้องการติดต่อกลับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรืออย่างอื่นคุณสามารถติดต่อเราผ่านทางหน้า “”””ติดต่อเรา”””” ทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์โดยใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ข้างต้น หน้าเว็บ.

เยี่ยมชมเว็บไซต์ Leather20.com

คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ Leather20.com เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัท ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องแจ้งเว็บไซต์เกี่ยวกับตัวคุณเองหากคุณต้องการรับข่าวสารจาก บริษัท คุณสามารถเลือกรับข่าวสารได้ โดยป้อนอีเมลในกล่องจดหมายข่าวในหน้าแรกของเว็บไซต์หากคุณต้องการยกเลิกการสมัครคุณสามารถส่งอีเมลไปที่ [email protected]
เว็บไซต์ของ บริษัท ในการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง บริษัท สามารถใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเว็บของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท บริษัท จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ผู้ชมอย่างมีประสิทธิภาพ ในการรวบรวมข้อมูลจะเป็นข้อมูล

1. วันที่และเวลาในการเยี่ยมชมเว็บไซต์
2. ดูหน้าเว็บ
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม
4. ประเภทของการค้นหา
5. ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
6. เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆทั้งก่อนและหลังการเข้าถึงเว็บไซต์ของ บริษัท

Leather20.com อาจตรวจสอบพฤติกรรมการท่องเว็บของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และการใช้บริการต่างๆที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ บริษัท อาจใช้ระบบ “”””คุกกี้”””” เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ “”””คุกกี้”””” คือข้อมูลที่ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์ ในขณะที่คอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชมกำลังเข้าถึงเว็บไซต์ในขณะที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท “”””คุกกี้”””” จะถูกกำหนดโดยเว็บไซต์ของ บริษัท ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลของคุณดังนี้
•ทำเครื่องหมาย ip ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
•ประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึง
•เว็บไซต์บน Leather20.com ที่คุณเคยเยี่ยมชม
•วันที่และเวลาที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์
•ข้อมูลที่คุณค้นหาในเว็บ รวมถึงสถิติอื่น ๆ
การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเว็บไซต์ Leather20.com จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ บริษัท และถูกต้องตามกฎหมายแม้ในระหว่างการขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการและใช้เพื่อออกแบบบริการที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ และข้อเสนอพิเศษที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้าข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกใช้รวบรวมหรือจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิด
อย่างไรก็ตามหาก บริษัท ต้องการรวบรวมข้อมูลที่ไม่เกินวัตถุประสงค์ที่กล่าวมา บริษัท จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยขอให้คุณโดยตรง

หากคุณเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน
ชื่อเต็ม
ที่อยู่
อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์
วันเกิด
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
ในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ของ บริษัท ตลอดจนธุรกิจหรือธุรกรรมใด ๆ กับเว็บไซต์ของ บริษัท บริษัท จะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ ตามหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลลูกค้าของ บริษัท จะถูกรวบรวมและรักษาไว้ตราบเท่าที่ บริษัท และคุณยังติดต่อกับ บริษัท ทำงานร่วมกันนอกจากนี้เมื่อคุณส่งอีเมลถึง บริษัท บริษัท จะรวบรวมเนื้อหาของอีเมล ที่อยู่อีเมลและอีเมลตอบกลับบอกว่าจะตอบทุกคำถามสำหรับคุณ หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามและทดสอบการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและพนักงานของ บริษัท ที่คุณมีข้อสงสัยว่าได้รับการแก้ไขแล้ว.

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ Leather20.com จะไม่ถ่ายโอนหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้นอกจากนี้ บริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่หน่วยงานอื่นใดเว้นแต่ 1. คุณร้องขอและอนุญาตเว็บไซต์ของ บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง 2. ข้อมูลที่จะส่งต่อคือเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกรรมของคุณให้สำเร็จหรือ 3. เปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายอนุญาต หรือตามที่กฎหมายกำหนดตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ Leather20.com อาจต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของ บริษัท โดยคำสั่งศาลหรือหมายเรียก หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมายในเหตุการณ์นี้ทางเว็บไซต์ Leather20.com จะติดต่อคุณก่อนเสมอ
เว็บไซต์ Leather20.com อาจลงนามในข้อตกลงกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบอีคอมเมิร์ซของ บริษัท และเพื่อจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของ บริษัท บุคคลภายนอกที่เข้ามาทำงานให้กับ บริษัท หรือในนามของ บริษัท ต้องยินยอมที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ Leather20.com เป็นความลับด้วยเช่นกันจะต้องมีผลผูกพันตามกฎหมายที่มีผลบังคับ เมื่อใดก็ตามบนเว็บไซต์ Leather20.com ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใดเพื่อสนับสนุนบริการของ บริษัท องค์กรดังกล่าวจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูลขององค์กร

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูล

เว็บไซต์ Leather20.com จะรักษามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสียหาย หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
รักษาความถูกต้องของข้อมูล
เว็บไซต์ Leather20.com มีกระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วนตามมาตรฐานธุรกิจรวมทั้ง บริษัท มีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดด้วยตนเอง คุณสามารถแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของคุณบนไซต์ Leather20.com แล้วเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในหัวข้อ “”””ข้อมูลสมาชิก”””” แล้วคลิก “”””ยืนยัน”””” ระบบจะอัพเดทข้อมูลของคุณ

นโยบายการระงับข้อร้องเรียน

มาตรการป้องกันและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
เพื่อปกป้องสิทธิ์ของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลดำเนินการโดยสุจริต Leather20.com จะปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใด ๆ ซึ่งสามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลและเก็บผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ข้อมูลดังกล่าว จำกัด เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ รับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลเรื่องร้องเรียนเป็นความลับหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ใดโดยไม่มีหนังสือมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย
การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
Leather20.com จะตรวจสอบข้อร้องเรียนที่ได้รับและแจ้งให้แผนกที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความจริงของข้อร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสม
Leather20.com จะติดตามความคืบหน้าของแผนกที่เกี่ยวข้องเป็นระยะโดยจะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินการภายในเวลาที่เหมาะสม ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน